2013. szeptember 16., hétfő

Nemzethelyzet 7. - Nemzeti társasjáték "pálferis" módra (remake 10.04.)

Mottó: "Köszönöm Uram, hogy elvittél oda, ahová nem akartam menni." (Krisztus utolsó megkísértése)

Hála az "Idegenvezetőnek", ez is egy tanulságos kaland volt. Hogy is mondják a bölcsek? Ami nem pusztít el, attól erősebbé válunk? Vagy legfeljebb világlátottabban halunk meg.
"Közösséget alkotni a közös harc nevében. Ez olyan közösséget formáló erő, amit újból és újból a mi manipulálásunkra használnak. Nevezzünk meg közös ellenségeket, ez lehet csoport, egyes ember, lehet akárki… és összefogunk. És érdekes módon ez az összefogás az összefogás miatt jó érzéseket kelt bennünk. Csak az az irány, amerre az agresszió megy, a másikat a megsemmisítheti. És mindez egészen, egészen elfogadhatóvá tud lenni… az együttműködésnek ez az öröme, a hősiessége, a bátorsága, az összekapaszkodása szinte mindent képes bennünk szentesíteni. Nagyon ijesztő! … Ehhez csak egy ellenségre kell valahol mutatni.
Nem megdöbbentő, hogy embertelenségekre vagyunk képesek abból kiindulva, hogy együtt, vállat vállnak vetve… ? S közben kinyírtuk azt a nyomorultat, de mi bajtársak vagyunk!
Ezért minden olyan közösséghez tartozás, melynek valamiképpen feltétele, belső logikája, strukturális sérülése, hogy mások ellen irányul, az nagyon-nagyon veszélyes. Nagyon. Amikor az összetartozásunkban benne van, hogy azáltal éljük meg a közösségünket, hogy másokat lenézünk, kicikizünk… Ezt strukturális bűnnek hívhatjuk.
Egészen ijesztő, úgy megerősíteni a közösséget, hogy újból és újból elevenen tartjuk, hogy kik a rosszak. Azért félelmetes, mert nagyon járható. Az emberi természetnek az egyik legmélyebb motivációs rendszerét szólaltatja meg." - (Pál Feri
http://palferi.hu/2012-201305.14.)

"A családban a fekete bárány, az országokban a kisebbségek vagy nemzetiségek, népek között egymás megvetése mindannyiunk számára ismert jelenségek. A közös ellenségek szerepe a csoportok összetartó erejében, azonosságuk megszilárdításában nagyon ősi gyökerű, az egyes ember esetében pedig a még éretlen személyiségre jellemző. Érett és reálisan pozitív önbecsülésű embereknek nincs szükségük mások utálatára, kirekesztésére, megvetésére, az ellenségkép fönntartására." (Pál Feri: A szorongástól az önbecsülésig)

Kis hazánk legnépszerűbb társasjátéka. Sajnálatos, hogy ezt a "pálferis közösségnek" nevezett több ezer fős, s talán tízezrek világképét befolyásoló csoportosulás, önjelölt vezetőikkel egyetemben sem tudja. Nem figyelik, csak rajongják a "Mestert", könnyebb gondolkodás, felelősségvállalás nélkül imádni őt. A káprázatos díszlet mögött középkori tudatlanság, hatalmi- és egyéb játszmák széles repertoárja vonul fel, az önigazoló magyarázkodástól  a gátlástalan visszaélésig. A "mundér becsülete"-hivatkozással árulás, lincshangulat, letiltás, betiltás és kitiltás, megalkuvás, elhallgatás és elhallgattatás, fenyegetés, bűntudatkeltés, kegyosztás és kegyfosztás, szolgálatnak álcázott uralkodás (a hatalom központosítása, a titkosszolgálati tevékenység és túlellenőrzés valóban sok és fárasztó munkával jár), no meg a tanítások és életrajzok meghamisítása, féltékenység és területféltés, a bármilyen módszert felhasználó politikai "iránymutatás", a tisztelet megkövetelése, ám meg nem adása, szabályok, melyeket kiagyalóik nem tartanak be, eszmecsere helyett a hit hiányát elfedő, térítő arrogancia, őszinte beszélgetés helyett ámítás, antiszemitizmus, homofóbia, vallási és szellemi türelmetlenség ...  A mindezekért való számonkérés visszautasítása, ahogy az "szent és sérthetetlen", önzetlen szolgálattevőkhöz illik. Minden úgy tálalva, hogy "Pál Feri is így gondolja". Hiszen egy kirakatban álló karizmatikus ember köpönyege alól minden eladható. S amivel leginkább csábítható a magányérzet elől menekülő tömeg: szemfényvesztő "cirkusz a népnek" és "haverok, buli, Fanta". Szomorú, hogy néhány hasznos, induló vagy már futó kezdeményezésre is árnyékot vet a rendszer. Illyés Gyula szavaival élve: "hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban". 
Maréknyi fiú (noha életkor szerint már nem azok,  annyiféle a habitussal, ahányan vannak, a kedves szendétől a rámenősen arrogánsig), számottevő holdudvarral. Valahol már rutint szerzett tehetségről árulkodó birodalomépítés ez. Övék "az ország, a hatalom és a dicsőség." Hogy ez egy kicsi játszótér? Már nem is oly kicsi. A társaságokban, családban, gyülekezetben, munkahelyen, szabadidős csoportokban uralkodó szemlélet határozza meg a nagyobb közösségek, egy ország, a világ dolgainak folyását.
A fenti felsoroláshoz tartozik a politikusok kedd esti alkalmakon való díszfelvonulása is. Pedig abból még soha nem jött ki jól az Egyház, ha önmaga világi hatalmat gyakorolt, vagy egyik papja valamelyik hatalmi oldal közelébe került. A tanítás szempontjából az ilyen helyzet előbb-utóbb hitelvesztéshez, fontos és eredeti üzenetek elsikkadásához, átírásához vezet. Így volt ez a történelem során mindig, most sem lehet másként. 

Kognitív disszonanica, megracionalizálás ... többé-kevésbé mind a sémáink körül pörgünk. Ám úgy tűnikA tíz spirituális úton terjedő betegség a magukat vallásosnak definiálókat sem kíméli. Legkivált pedig a Biblia, Ferenc pápa, Jézus és Pál Feri tanításainak felidézésétől válnak idegessé. Rajongott idoljuk  gyakran idézett példaképeit, Hamvas Bélát, Ram Tzut nem olvassák, nem értik, ismeretlenül is üldözik "felforgató" gondolataikat, szó szerint szemétnek címkézik őket. Az Egyházban még ma is tiltott kategóriába sorolt Anthony De Mello atyának csak a szép példázatai emelhetőek be a "közbeszédbe", az elgondolkodtatóan kínosak mellőzendők. Eszmecseréről, párbeszédről szó sem lehet. Ellenség minden, ami a szűklátókörűségbe nem fér bele. Így valójában ellenség maga Pál Feri, és maga Jézus is, ha a nevükben követnek el olyan bűnöket, melyeket velük szemben is elkövettek valaha. Az idők során többnyire bevált hatalmi taktikából meríteni persze lehet: ha valaki népszerűségét nem sikerül elnyomni, nosza álljunk mögé, toljuk a szekerét (ha még élő személy, egyúttal vásároljuk meg a lojalitását), evvel fényezzük a saját imidzsünket, és bővítjük a játékterünket is. Erre a játszmára számos példa akadt e kisközösségben is. Magam ehhez a kísérlethez nem voltam partner, talán nem is annyira tisztességem, mint alkati alkalmatlanságom okán.

Úgy hiszem, a szeretet nem elvakult rajongás, de ismereten alapuló megértés, elfogadás. Pál Ferit kényelmetlen lenne megérteni, ezért inkább nem figyelnek rá, így kellemesebb a köpönyege alatt játszóteret üzemeltetni és használni. Száműzendő minden és mindenki, aki szélesebb összefüggéseket tárna fel. Mivel már nem követem folyamatosan az eseményeket, csak néhány szembeszökő példa kívánkozik ide a közelmúltból. Ha valaki a homeopátia és lélek kölcsönhatásáról írna, vagy egy színházigazgató meghurcolása nyomán a homoszexualitásról - ez nem fér bele , csak a saját érdekeltségi körbe tartozó szolgáltatók, vendéglátóhelyek és politikai célok hirdetései. Tiltani valóak például a tematikus városi séták, ha éppen én szervezem őket - hátha nem ellenőrizhető, mit mondok egy Gandhi-szobornál, és mi történik az ő hatalomfitogtatásukkal, "népszerűségükkel", ha egy kápolnához vezető úton szabad eszmecsere folyhat...
"Reszketve kapaszkodás a keresztbe" - ahogy egyszer egy másik blog rövid időre oda-, majd gyorsan tovalibbent szerzője írta. Meglehet, hogy a kereszt is ürügy. Egymásba kapaszkodás, ám nem a személyiséget, lelket emelő módon, inkább egymás gyengéinek fényezése, megerősítő visszaigazolása.

Ez eddig két szereplő a játszmában. Mert kettő legalább kell. A félelemtől reszkető, vak, önállótlan, tekintélyfüggő, manipulálható tömeg, és akiket magukhoz vonzanak, a gondolkodás és döntés felelősségét helyettük készséggel átvállaló, hatalomszomjukat szolgálatként feltüntető emberek. Mindkét oldalon az  önállóság vagy a hatalomvesztés miatt aggódó emberekről szólok, és nem bárányokról, és nem megváltókról.  Belső és felső vezérlés híján külső vezetést igénylőkről, és  a saját félelmeiket vezér-szereppel leplezve, a felmerülő igényt örömmel kiszolgálókról. Mindkét részről dühös reakció jelzi, ha érzékeny pontjaikat éri inger, ott, ahol takargatni szeretnék fejükön a vajat. Aki hatalomfüggő, annak nincs énképe hatalom nélkül, nem él önreflexióval sem, így nem meglepő, ha minden, az egyenrangú kommunikációt célzó kezdeményezés kudarcba fullad. 

Ám itt van egy harmadik oldal is. Hogy Pál Ferinek mindebben hol a szerepe... Sokat beszél az eredendő figyelemhiányáról, mint őt szereplésre motiváló tényezőről. Hogy ez meddig tartható ellenőrzés alatt, s meddig visz el valakit, nem tudhatom. Azt hallottam többektől, hogy róla elnevezett közösséget nem akart. Ha ez így van, vajon miért hagyta magát mégis rábeszélni, miért adta át a nevét feltörekvő titánoknak felhasználásra, egyáltalán átadta-e...? Egy operatív gárdára volt szüksége? Elképzelhető, hogy adott át jogosultságokat egy maréknyi mélyen sérült kisfiúnak, akik úgy hiszik, az az önterápia, ha evvel visszaélnek? Nem tudom. Nem tudhatom, hogy vannak ezek a dolgok, de valahogy nem jól vannak... Valószínűtlennek tartom, hogy egy ekkora tömeg körülötte való mozgása során ne szerezzen tudomást egyről és másról. Hiszen volt olyan neki szóló beszámoló, melyről még én is hírt kaptam.  Sokáig úgy gondoltam rá, mint érett, nem paternalista emberre, aki nem játszik istent, nem nyúl bele abba, ami a "hívek" felelőssége. Azonban a nevében zajló események - őt idézve: strukturális bűnök, Hamvas szóhasználatával: létrontás - láttán nem tudom, mindez nem lépi-e már túl az efféle fenntartások kereteit.  Ha más nem, az legalább kétezer éve tudható, hogy a tömeg sosem jár a jézusi keskeny úton. 

Intermezzo 1. 
Egy püspök panasza: 
- Jézus akárhová ment, forradalom tört ki. Én meg akárhová megyek, az emberek teával kínálnak.
... Ha már millióan követnek, kérdezd meg magadtól, hogy hol hibáztál!

A napokban egy Ram Tzu-vers vallásosok közötti fogadtatásáról elmélkedtünk egy olvasómmal. Ő azt írta, hogy aki  ezt érti, átlátja ezt az álspirituális óvodai játszóteret. Jeleztem, hogy  itt éppen egy katolikus pap képes átlátni. Az olvasói válasz a hit egyik definíciója lehet: "ez csak úgy lehetséges, hogy valóban volt egy találkozása a Teremtőjével, s kiégetett minden "tudásra" való törekvést... s ez a találkozás úgysem az átadható kategóriába esik."
... Egyszer olvastam egy bölcsnél, hogy hálás azért, mert az ő mesterei közül egy se volt karizmatikus személyiség, így nem vonták el a figyelmet arról, amit tanítottak. 

Mindenesetre Pál Ferihez eljutni nem lehet, bennem pedig szaporodtak a kérdőjelek. Lassan egy éve, hogy - noha az ilyesfajta közösségektől távol tartom magamat, ebbe mégis -belekeveredtem. Tudom, személyre szóló tanítás van az idevezettetésemben. Ellentétben a sebeiket azóta terápiában vagy máshol gyógyító, valamely okból magukért kiállni nem tudó, hamar, többnyire szó és nyom nélkül elmenekülőkkel (elriasztottakkal és elkergetettekkel), vagy  a jó szimattal gyorsan továbblépőkkel, nekem bőven volt alkalmam új, külső és belső tapasztalásokat megélni. Tükröztem és tükröztek. Hasznomra vált. 
Vesszőfutásom  egy Pál Ferit idéző poszttal indult, melyben Babits antiszemitizmusáról beszélt, evvel illusztrálva, hogy a döntéseinket,  egész életünket gyógyulatlan érzelmi sérüléseink vezérlik, nem pedig az intellektusunk. Döbbenetemet osztottam meg, mert mindig szerettem, máig idézem istenes verseit. Antiszemita megnyilvánulások, majd a poszt letiltása, meghirdetett jogok kedvezményként való elvonása adott ízelítőt a később interneten túl is bevetett hatalmi arzenálból. 

Olyan szomorú! Hogy egy pálferisnek nevezett közösségi oldalon Pál Feri, Jézus vagy De Mello szavait provokációnak címkézik,  olykor cenzorok áldozataivá válnak... Pedig mennyi bölcsesség van bennük! És valóban provokálóak, hiszen kigondolóik is annak szánták őket, nem álomba ringatónak. 
És már ez a "zárt csoport"-oldal is... Eltorzult mi-tudat, valamiféle kiválasztottsági, felsőbbrendűségi szimbólum. Nem indokolja privát lelki élet folyása, mélyen magánéleti problémák egymás közti megosztása. Látszólag nem is tér el például a egy feldmáros nyílt csoportoldalától,  programok, táborok, a keddi alkalmak technikai problémái, a misék rendje, egyházzal, pszichológiai témákkal kapcsolatos sajtóanyagok vannak fent, elvileg semmi, ami titkolandó volna. Gyakorlatilag persze a cikkek szigorúan szűrve vannak, a szűrés paraméterei lassan immanensé váltak a legtöbb tagban, többek között Popper Péter, Feldmár András emlegetése is könnyen a vékony jégen járás attrakciójával érhet fel.   És a kirekesztő, szellemi-lelki korlátoltságról árulkodó megnyilvánulások... Kérdésre az az indoklás, hogy Pál Ferit védik, ám ő nincs jelen az oldalon. Meg egyébként is, kitől? Leginkább talán önmaguktól lehet érdemes. Zárt oldal, zárt elmék, zárt szívek? Nem tudják, hogy nem elég Pál Feri-t szervezni, hozzá misére járni, vele parolázni, együtt fényképezkedni, sajtóban nyilatkozni ... Nem tudják, hogy nem tudnak szeretni, nem tudják, hogy nem tudnak szeretetből példát mutatni a megbélyegzett melegeknek, buddhistáknak, zsidóknak, az eltérően gondolkodóknak ... Sem a rajongó tömegnek, sem azoknak, akiket elüldöztek vagy betörtek, és nekem sem. Pedig Pál Feri - túl a buddhista múltján, inkább mert hétköznapi pszichológiáról beszél, no meg a mai "spirituális" divathullámban sikk lett ilyen körökbe járni  - nem csak vallásos keresztényeket vonz. ... Jézus sem volt keresztény - tudjuk, ez sokkal később alkotott fogalom -, és nem akart irányítani, inkább tanítani, példát mutatni szeretetből. 
Olyan szomorú, ha  egy az Ő nevét kántáló közösségben is, a huszonegyedik században az öröm helyett a félelem fertőz, a félelem vonz be, tartja össze a nyájat, taszít ki vagy torzít el személyiségeket. 


Intermezo 2. 
A nyilvános bűnöst kiközösítették, s megtiltották neki, hogy a templomba menjen. Mérgét Istennek kiáltotta el:
- Nem engednek be, Uram, mert bűnös vagyok!
- Mit panaszkodsz? - válaszolta Isten. - Engem sem engednek be.
Intermezzo 3. 
Fogoly - szólt a Fő Inkvizítor -, avval vádolják, hogy arra bátorítja a népet, szegjék meg a törvényeket, tradíciókat, és szakítsanak szent vallásunk szokásaival. Beismeri bűnösségét?
- Be, uram.
- Továbbá, hogy keresi az eretnekek, prostituáltak, nyilvános bűnösök, a zsaroló vámosok, a nemzetünk gyarmatosítóinak, egyszóval a kiközösítetteknek a társaságát. Beismeri?
- Be, uram.
- És azzal, hogy nyilvánosan kritizálja és elítéli azokat, akiket Isten templomában tekintéllyel ruháztak fel. Beismeri?
- Be, uram.
- Végül pedig azzal, hogy átdolgozza, kijavítja és megkérdőjelezi hitünk szent tanait. Beismeri?
- Be, uram.
- Fogoly, mi a neve?
- Jézus Krisztus, uram.
Intermezzo 4. 
- Te presbiteriánus vagy?
- Nem, mi más gyűlölethez tartozunk.
...
A keresztény így szólt a buddhistához: Mi valójában testvérek is lehetnénk. De ez csak az idealistáknak és a butáknak való. A praktikusok számára a testvériség a hitek azonosságában nyilvánul meg. 
...
Hogy tökéletesen gonosz legyél, ahhoz nem kell a törvényt áthágnod. Elég, ha az utolsó betűig betartod.
...
A legtöbb ember hite, sajnos elég a gyűlöletre, de kevés a szeretetre.
(Anthony De Mello)

A külvilág érzékelésében nem juthatunk mélyebbre, mint ameddig önmagunk szemlélésében eljutottunk. Amit magunkban elfojtunk, azt hárítjuk, elhazudjuk és nemlétezővé szeretnénk tenni kívül is. Szembecsukással, fejelfordítással vagy erőszakkal. Babits példája naponta visszaköszön. Mind tartunk valahol az úton. Úgy hiszem, nagy baj akkor van, ha ön- és közámítunk arról, hogy hol... 

Megbélyegzés, kirekesztés, koncepciós perek, ellenségkép, bűnbakok és boszorkányüldözés. Munkahelyen, családban, kisebb és nagyobb közösségekben, nemzetben, egy frusztrált, önmagával szembe nem néző társadalomban bárhol. Hol vagyunk mi még Reményik Sándor csendes soraitól? A félelemből fakadó hallgatás nem belső békéből eredő csendesség,  a bűnök elnézése - legyen szó kisközösségről, nemzetről vagy emberiségről - legfeljebb ál-pacifizmus... Bűnrészességnek is nevezik.  
Az egyes emberekben megbúvó elfojtások, sebként gennyedő szorongások, önmaga elől is elrejtett motivációk "közösségépítő" ereje nyomán időről időre összegyűlik a szép számú asszisztencia egy máglyaépítéshez.

És árad a keresztényi - vagy bármilyen címkével feldíszített - gyűlölet. 
(Zárszóféle: A megbocsátáshoz - amint az a gyászfolyamatokban lenni szokott - az idő mellett nélkülözhetetlen a  harag lépcsőinek bejárása is. Persze a bocsánatkérés sokat segíthet... Elengedem ezt a történetet, eltávolodom ezektől az emberektől, és maradok Pál Feri online híve.  Lármázásom nyomán elmaradtak a nyíltan kereskedelmi és politikai hirdetések, talán - remélem, mert napi szinten már nem követem az eseményeket - a korábbi évek gátlástalan cenzúrája és a közösségi oldalról való letiltások is. Így is van még éppen elég eszköz - interneten innen és túl - a hatalmat szorongató kezekben. Ám talán sikerült hozzásegítenem néhányakat legalább ahhoz, hogy pontjaikat lecseréljék kérdőjelekre.  A felkiáltójelek ponttá szelídítéséért nem tehetek semmit. Magamért is ennyit tehettem itt. Úgy hiszem, tisztában vagyok a motivációimmal. Mindenki maga felelős a felébredéséért.)

Vonatkozó bejegyzések: 
Akiket Pál Feritől kaptam: Ram Tzu, Hamvas Béla és más...,
Rajongás, karizma, jelenlét... - Feldmár, Tolle...,
Gyengeségeinkből erősséget
Sosem élsz oly teljesen...

E blogbejegyzés publikálásához, publikációban való felhasználásához a Szerző engedélye szükséges. 
A magáncélú megosztási korlátozás okafogyottá vált, feloldom. A kéretlen "hírvivők" lelki élete miatt pedig csak szomorkodom, ha úgy gondolják, emberi apparátusoknak kell megfelelniük. Az első változat kiszabadult, érkeztek az újabb fenyegető, térítő és szitkozódó üzenetek. Ezek nyomán tovább írtam, és noha eredetileg nem terveztem, néhány nappal ezelőtt - nyomatékosítandó, hogy minden soromért vállalom a felelősséget - Pál Ferinek is elküldtem. Hogy átjut-e a védőbástyákon, esetleg csak az ér el hozzá, amit szeretne megkapni,  vagy hogy lesz-e változás, már nem az én dolgom. A "pálferis" oldalon közzé tettem - nem tudván, egy percig is ott marad-e -, majd az egész társaságból kiléptem.

Utóirat (2014. december): A végkifejletről a hozzászólásokban olvashat az érdeklődő. 18 megjegyzés:

 1. Nagyon jó az írásod, és már majdhogynem rányomtam a arra a kis gombra, ami ott kínálkozik, hogy "megosztás facebook-on" még jó, hogy utolsó pillanatban megláttam, hogy a hírvivők elkárhoznak, megszeppentem és bizonytalan kis értetlenke lettem

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Kedves Katalin, megértelek. De talán fordítva ez nem így van, talán nem voltam egyértelmű... A posztból is következik, hogy ok és tapasztalat áll a "zárszó" mögött. Elkárhozásról nem szóltam, ennek megítélésében nem vagyok kompetens. Nem kérhetek mást, mint a bizalmadat, hogy ezt így fogadd el." - ez volt a 19-i válaszom, ám kicsit elügyetlenkedtem és rossz helyre írtam. Jelen, október 4-i poszt-verziónál pedig láthatod, hogy ezt a korlátozást már feloldottam.

   Törlés
 2. Új vagy még, azt hitted, hogy a bölcs tanító köré szerveződő vallásos körök minden tagja is ugyanolyan bölcs, vagy legalábbis arra törekszik? Csalódtál, itt volt az ideje.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nagyon nem vagyok "új". Ahogy a szövegből több ponton kiderül: Nem hittem előre semmit, mert nem is kerestem semmit. Így nem csalódtam. Oda mentem, ahová tereltek, szétnéztem, tapasztaltam, itt ezt láttam, máshol mást, arról máskor vagy máshol írtam... Hogy egy tanító bölcs-e, azt megítélni sem biztos, hogy tudjuk. Az elvárásaink is csak egóból fakadnának. Véleményünk persze lehet... Magam azt hiszem, bárki lehet a mesterünk, egy mondatra, egy hétre, egy életre, akár a sarki alkoholista is. A poszt témája meglátásom szerint sokkal messzebb mutat az általad felvetett tanítvány-tanító dimenzión, nem is lenne jó erre leegyszerűsíteni. Megpróbáltam a hatalmi játszmákat összefüggéseiben, a hatalomfüggés két oldalát megmutatni.

   Törlés
 3. Ne haragudj, de azt hiszem nagyon rossz helyen jarsz, ha ugy gondolod hogy azok akik ebbe a csoportba tartoznak azok : "A félelemtől reszkető, vak, önállótlan, tekintélyfüggő, manipulálható tömeg"...
  Azert tartozunk ebbe a csoportba mert kapunk ott valamit. Vmi jot. Es nem kell ebbol tobbet kihozni. Foleg nem paranoiabol..
  Azt tartom ebben az egeszben felhaboritonak,h PF neve alatt folyik ez az egesz hiszteria .. Es nagyon orulok hogy O tavol marad ettol az egesztol...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Azt tartom ebben az egeszben felhaboritonak,h PF neve alatt folyik ez az egesz hiszteria" Egyetértek.

   Törlés
 4. Pál Feri nevében folyik... ő is csak egy gyarló ember. A szomorúbb az, hogy Jézus nevében.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Dehogy folyik Pál Feri nevében. Ez a te meccsed. Minél tovább húzod, annál fájdalmasabb lesz a vége... neked. Úgy jársz mint Júdás, aki csak a végén értette meg mit tett és ezt már nem tudta megbocsátani magának.

   Törlés
  2. Mivel a csoport is az ő nevét viseli, tehát legalábbis PF neve mögött folyik. Hogy a nevében-e, arról nem írtam semmit, nincs elég információm. Júdást idekeverni szerintem nem érdemes, mert sokak szerint ő volt az egyetlen igaz követője Jézusnak, az egyetlen,aki megértette őt, és akire Jézus a legnehezebb feladatot bízta. Azonban ez egy másik történet, valóban nem jön ez ide.

   Törlés
 5. Mi az a takargatnivaló, amiért vérszomj tör ki egy magát keresztényinek nevező csoportban, legalábbis jó néhány tagjában, vezetőjében, ha egy kis elemlámpa fénye egy pillanatra elsuhan mellette? Mi az, amiért megéri fenyegetni, telefonon és emilben zaklatni, a privát oldalamat teleszórni támadva védekezéssel, amiért még a posztban említett feldmáros rajongói oldalra is regisztrálniuk kellett, hogy ott a mindig bevált taktikát, a szétzilálást és megosztást alkalmazzák, hogy engem onnan is kirekesszenek? Mit keres egy klerikális, ultrakonzervatív, homofób, antiszemita, politikailag, vallásilag, minden módon kirekesztő csoportoldal szülőatyja a liberális, disszidens és az ő szemükben korcs fajú pszcihológus oldalán, mit, ha nem mást, mint bosszút, és a cenzúra - ill. moderálás-mentes oldal adta lehetőséget a tombolásra? Tudatlanság pedig mindenhol akad, az egyéni- és kollektív elfojtások homálya sötét hajtóerő, a félelem mindig összefogásra késztet, még azon az oldalon is... És milyen elfojtások túlkompenzálása vezethet oda, hogy az ismerőseimet megkeressék, befolyásolni próbálják, rajtuk keresztül elérni, hogy levegyem a netről ezt a posztot?

  VálaszTörlés
 6. Mire érted ezt, a Feldmár oldalon található bejegyzésekre? Ha igen, akkor az ott látható bejegyzésekben én nem láthatom a vérszomjat. Sőt azt leszámítva, hogy nem tudja a nevedet megjegyezni, egész normálisan és visszafogottan reagál.

  VálaszTörlés
 7. Kedves "Névtelen". Azt tapasztaltam, egy párbeszédre képtelen, zsigeri, ki tudja mikortól és miből fakadó dühben elvakult ember számára az arrogancia, a kekeckedés, a zaklatás, a másik nevének tudatos és ismételt kifigurázása, a nevével kapcsolatos kioktatása, a bármivel kapcsolatban folyamatos kioktató hang, a bármely fórum e célból való felkutatása a normális magatartás. Ehhez tud viszonyítani. És mindig talál elég társat, magához vonzza azokat, akik szintén ezt a technikát alkalmazzák az önmagukkal szembenézés helyett. Onnantól fogva megint pörög az erőszak-gépezet. Erre vonatkozóan olvasható Pál Feri gondolatsora a poszt elején. Így folyik ez kiscsoportban,nemzetben, és globálisan is. Ezt tanultam, tapasztaltam, ez a véleményem. Ha valaki nyitottan, nem a kötözködésre kihegyezve olvassa az írást és a hozzászólásokat, látja,hogy milyen reakciókra értem, hogy vérszomjasak, messze túl az általad említett fórumon. Egyébként éppen ennek névadója, konkrétan Feldmár András beszél a híres videójában arról, hogy az erőszakra nincs elégséges ok. Nincs olyan, hogy a másik kiprovokálta, és megérdemelte. Óvatosan javaslom, hogy ha már egy éve ezen a fórumon töltöd napjaid felét, minden idegszáladdal azt figyelve, kire, hol mikor lehet lecsapni, érdemes volna ebből egy részt a névadótól való tanulásra szánni. Igaz, ez a pálferis oldalon se szokás, azért talán mégis hasznos lehet megpróbálni. Esetleg hasznos, boldogító dolgokkal tölteni napjaidat mások idejének, energiájának rablása helyett... Ha nincs érdemi hozzászólásod, eszmecsere, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd formájában, hagyjuk ezt itt is abba. A magam részéről lezárom. Légy békés, boldog és szabad!

  VálaszTörlés
 8. Kicsit nehezen értelek és engem ne hozzál egy kalap alá a Pál Ferencért rajongó félékkel. Mindenki, aki nem ért, kérdez és összességében nem elsőre ért veled egyet, ne legyen már Pál Ferenc hívő. Nem lehet, hogy te már mindenkiben az ellenséget látod? Miért kell mindenkit megsérteni, aki nem ért veled elsőre egyet?
  Én azt látom, hogy valóban vannak ilyen csoportok, emberek, ahol az erőszak megszokott és mindennapos, de ezt a magyarokra általánosítani súlyos tévedés, és sértettség jele.
  Ha szerinted tényleg olyan jó az atya abban, amit mond, hogy érdemes hallgatni, akkor nem ragad rá az emberekre belőle semmi? Gondolod, hogy az a sok ember, aki ezt az embert hallgatja, nem fogad meg semmit a tanaiból?
  A blogod fenti posztjában te az erőszakmentes kommunikációt valósítod meg? Nincs benned düh, arrogancia, kioktató hang? Én tök nyitottan olvastam a Feldmáron a bejegyzéseket, de azt látom, hogy ezek valamivel nagyon megsértettek téged és te a sértettségtől nem látod tisztán az ügyet. Nem tudom, mi volt az, de nagyon mélyen lehet. Egyikük írta, hogy te lehet hogy ott is write only üzemmódban írtál, nem lehet, hogy ezt nem szerették, nem értették?

  Szerintem vannak olyan EGYES emberek, akiknek lételemük a kinyilatkoztatás, és ebben a becsmérlés, a kioktatás, a bántás. Sajnos azt látom, hogy már te is erre az útra léptél. :(

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen, "Gondolod, hogy az a sok ember, aki ezt az embert hallgatja, nem fogad meg semmit a tanaiból?" Jézus tanaiból mit fogadott meg az a tömeg, amelyik azóta olvassa, hírdeti, hallgatja a szavait? Ahogy írtam - az evangélium nyomán -,a tömeg soha nem jár a jézusi keskeny úton. Valamint sokkal többen figyelik PF szavait, mint ahányan az ún. "pálferis közösségbe" járnak. Ez utóbbi, ahogy a feldmáros rajongók tábora se a "névadó" munkájáról, tanításairól szól, hanem a tagokról, az egyéni és csoportjátszmákról.
   Rajtam számon kérni a szeretetet lehet. Ám érdemes, előrevisz-e, ahelyett, hogy mindenki a saját szeretetre való képességét vizsgálná? Például számomra a fenti sorokból sem ez sugárzik, inkább éppen a kifogásolt ítélkezés... A kirekesztés, a tanhamisítás, a létrontás ellen lehet szépen, szeretettel is szólni, tette ezt pl. Jézus is, és hogy végezte... Ugyanaz a lincshangulat, tömeges elfojtás veszejtette el őt, ahogy előtte és utána is még sokakat. Lehet bizonyára finoman szólni, de senki nem mutatott példát a pf-es közösségben, annál inkább elhallgatásról, hárításról, szemlehunyásról. Úgy tapasztaltam, könnyű a gyávaságot, a megalkuvást , vagy tudatlanságot a szóló ember kritizálása mögé bújtatni, ám talán hitelesebb lenne kiállni a keresztény, a humánus - a bárminek nevezzük, kinek kinek világképe szerinti -, ám mindenképpen létjavító, együttérzést, tiszteletet, szeretetet sugalló értékrendért. Szelíden, példamutatóan... Vagy lármázva. Ki hogy tud, ki hol tart most az úton. De szabad-e hallgatni? Ahogy a drága Sütő András írta, még Auschwitz sem a gázkamrákkal kezdődött, hanem a megalkuvással, és a kirekesztő jelzőkkel. Sokan látjuk úgy - itthon és a világban, nem csak társadalomtudósok, történészek és politológusok, de "egyszerű emberek", úgy tudom, köztünk Feldmár és a Büky Dorka is -, hogy ez az ország már alaposan túl is van a kezdeten...

   Törlés
 9. Soraidban apró csúsztatások vannak: egy tömeg mit fogadhat meg a tanítók tanaiból, a hallottakból? Semmit! Az egyes ember sokat. Az egyes keresztények sokat megfogadtak Jézus tanaiból, mint ahogy Pál Ferenc is kisugároz az egyes emberre.
  Összemosol embereket, eseteket, amikor jól jön: ld. "senki nem mutatott példát a pf-es közösségben". Komolyan mondod, hogy nem találkoztál ott egy igaz emberrel sem? Aztán máshol elszigetelsz, amikor az támaszt alá: ld. "ahelyett, hogy mindenki a saját szeretetre való képességét vizsgálná". Ügyes forgatása a szavaknak, de ez nem teremt - esetleg még csak időlegesen sem - itt olvasótábort. Szenzációs, mert egy sokak által agyonhallgatott papra és a közösségére minden rosszat összehordani nagyon meglepő, de már gondolkozni kellene a következő szenzációs bejegyzésen, mert itt lassan kimúlik a parázs. Az agyonhallgatás pedig nem azért lesz, mert megalkuvókkal vagy körülvéve, hanem mert az itteni szeretetlenség ezekben a körökben nem divat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen ismét! Ez a "szenzáció" mindössze négy napig tartott, s bár döbbenetemre több ezren olvasták, szerencsére nem lett belőle bulvár-olvasótáborom. Szerencsére nem is volt ilyen szándékom. Ha lett volna, sajtó elé tárom. Továbbléptem, s Neked is ezt kívánom, az elakadásaidból gyógyulást, hogy ne rugózz tovább a korlátaidon, képes légy elengedni őket. Minden jót!

   Törlés
 10. A Pál Ferinek írott , ajánlott levél egy hónap után "a címzett nem vette át" megjelöléssel érkezett vissza. Bizonyára nem volt egyetlen ember sem a parókián, aki a többi levelével együtt átvehette volna. A történtek fényében nem hiszem már, hogy Pál Feri nem tehet semmiről. A hal a fejétől bűzlik. Felelősek vagyunk azért, hogy kiket vonzunk be magunk köré, pláne ha ilyen-olyan címen (alapítványi vezető, főszervező, al-szervező, megbízott szervező...) portás-hatalmat is osztogatunk. Akár arrogáns, faj-, ön- és embergyűlölő , akár szépen mosolygó, csinos, jópofa és befolyásolható keretlegényekkel, feljelentgető hívekkel, rajongókkal vesszük körül magunkat, ebben az országban különösen veszélyes. Mindez nem zárja ki, hogy Pál Feri egy-egy körültekintéssel kiválasztott gondolatmenetét, felismerését ne forgatnám továbbra is haszonnal. Aki valóban tanulni akar, annak akár a sarki alkoholista is lehet mestere.

  VálaszTörlés