2013. május 21., kedd

Akiket Pál Feritől kaptam: Ram Tzu, Hamvas Béla


Ram Tzu egy őrült:

Lármázik és tombol,
Köpköd és ordibál,
Hadonászik és halandzsázik.
Mindezt azért teszi,
Hogy kísértetek
Figyelmét vonja magára.

A hatóságok 
Nem nézik jó szemmel
Ezt a fajta viselkedést -
Kérdezd meg Jézust.

Ha Ram Tzunak egy csepp esze lenne,
Meghúzná magát.
Senki sem szereti,
Ha kétségbe vonják létezését.
Ez zavarba ejtő.

Ha nem tetszenek
Ram Tzu zagyvaságai,
Ne csüggedj:
Tanítványai végül
Emészthetővé teszik majd.

...


Ram Tzu tudja:

Hazugság,
Az egész egy hazugság.
Buddha, Krisztus, Mohamed,
Mózes és Lao Tze,
Minden hájjal megkent hazudozók voltak. 

Istenkáromló! Adj magyarázatot!
Az igazságot nem lehet tudni úgy, 
Ahogy te a tudást elképzeled. 
Nincs értelme.
Olyan világban működik csak, 
Mely az elme számára elérhetetlen. 

Az első kiejtett szó az igazságról,
Az első lépés a félrevezetés ösvényén.

Valójában
Ezek az iménti szavak sem mások,
Mint egy újabb lapát
Az igazságnak ismert
Trágyadombra. 

...


Egy lyuk 
Tátong benned, 
Amit kétségbeesetten 
Próbálsz betömni.

Különféle élvezeteket
Öntesz bele, 
Hogy ettől 
Jól érezd magad.

Időnként, 
Amikor elég élvezetre lelsz, 
A lyuk csordultig telik.
Ez a kiegyensúlyozottság
Áldott pillanata. 

Ám az űr 
Feneketlen, 
Tartalma keresztülfolyik rajta,
S te megint ott állsz
Üresen,
Kétségbeesetten 
Még többet akarva. 

Ram Tzu tudja, mi a teendő: 

Téged kell a lyukba hajítani.

...


Bedőlsz a hízelgésnek.
Imádod azt hallani,

Hogy te nem vagy más, mint:
Tiszta szeretet
Végső Jóság
Tökéletesség
Isten

Minden, mi Csodálatos és Értékes
Olyan mesterekhez rohansz,
Akik biztosítanak afelől,
Hogy nem az a közönséges
kis seggfej vagy,
Akinek titokban tartod magad.

De tudod mit?
Az a Te, amiről ők beszélnek,

Nem te vagy.

...


Ram Tzu a csendben született,
És kétségkívül oda is fog visszatérni. 

Ám jelenleg 
Feladata az,
Hogy üvöltsön, köpködjön,
Harapjon, karmoljon,
Fütyüljön, lármázzon,
S hogy általában kellemetlenkedjen.

És ez így fog menni,
Amíg vége nem lesz. 

...


Mit gondolsz, ki vagy? 
Különbözöl Istentől? 
Más vagy, mint Én? 

Ha így van, 
Miből készültél? 
És az honnan ered? 

Ne fordulj a tudományhoz segítségért, 
A fizikusok mind misztikusokká lettek. 
Nem mész többre velük, mint Ram Tzuval. 

Ha tényleg van eszed, 
Hátat fordítasz és tovasétálsz, 
De gyorsan! 
Csak lézengj még itt, és minden esélyed meglesz rá,
 Hogy elveszítsd, mi kedves neked. 

Eredj vissza a vallásodhoz, a templomodba, 
A terapeutádhoz, a díleredhez, az ásramodba, 
Ott talán még percnyi nyugalmat találsz. 
Egyszer már megtörtént. 
Itt csak az üresség vár rád, 
Semmi táplálék az egódnak. 

Mi lenne, ha drága öntudatod 
Összezsugorodna és eltűnne? 
Hol lennél akkor te? 
Mi történne? 

Jobb nem is kockáztatni.
...


Ram Tzu tudja:

Azt gondolod, 
Ram Tzu
Valaki másról beszél. - Beavatott vagy?
- Ha ez kiváltságot jelent, akkor nem. Ha fokozott életfelelősséget, akkor igen.

(Hamvas Béla, hamvasbela.org)

Fenntartom és mindig fenn fogom tartani jogomat a szólásra.

(Hamvas Béla, hamvasbela.org)

...

A baj okai a korai kiengesztelődés. Semmifél ma fennálló közösséget nem vállalok. Se nép, se nemzet, se kaszt, sem osztály, se faj, se vallás, se világnézet. Az egyetlen közösség, amelynek érvényét magamra elismerem, a szentek közössége... 
A kompromisszum a valóságban erőtlen ember megoldása, ha nincs ebéd, legalább a morzsák. Eredmény az álpacifikált ember, kis élvekért eszeveszetten rohanni a megsemmisülésben való szétszóródásba...
A bőszültség az én kiengesztelődésem. Sehol, senkiben semmiféle létrontást nem tűrök...

A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás...
Jézus soha senkit nem szólított meg dialektikusan, és soha nem beszélt tárgyi kérdésekről, és nem vitatkozott, és nem bizonyított, hanem mindig az ember lényét érintette meg. Nem érvek. Nem védelmi rendszerek. Nem kérdések; nem, hogy bűnös vagy bűntelen. Most hozzád beszéltem, megnyíltam neked, és nyílj meg nekem. Eressz engem magadba, ahogy én téged magamba eresztelek. 
Az Evangélium egzisztenciális logosz, és nem tételekre tanít, hanem az embert megszólítja. Az ember, aki fedetlen és nyílt és egyszerű, és aki a megszólításra válaszol, arról a védekező zártság lefoszlik. ..
Aki az átvilágítás elől elzárkózik, az nem nyílik meg, helyette a tétel kezd el beszélni, az elv, a kérdés, az érv, az vitatkozik, és az dialektikus. ...
Aki a hívás elől elbújik, azt Jézus sem tudja megnyitni. 
... Nem tehetünk mást, mint a hívásnak engedünk, és tovább hívunk. 
... Az emberrel ki kell engesztelődni. A megbocsátás és a megbékülés kötelező. De semmiféle megnyugvás nem engedélyezhető, hogy az ember a korrupcióban megbízzék, és az apparátusban eszmélete elhomályosodjon, és úgy tegyen, mintha minden rendben lenne, és a sötétséget letagadja és elhallgassa, sőt annak védelmére elméleteket építsen...
De bármi történik is, az emberszeretet kötelező, éspedig éppen olyan határozottsággal, mint ahogy - míg a létrontás folyik, csak egyetlen tenyérnyi helyen is folyik - a kiengesztelhetetlen ellenállást fenn kell tartani. Azáltal, hogy az ember a hívásnak enged, vagy azelől elzárkózik, ítél önmaga fölött. 

(Hamvas Béla: Patmosz III.)

2 megjegyzés: