2014. január 29., szerda

A hadakozás regulái


Ha az ember egy 100 napos harcművészeti próbatételbe cseppen bele, előfordulhatnak váratlan akadályok, mint például hogy klasszikusok olvasására kényszerítik. Remélem, ezt a kanyart most jól vettem. 

Szun-ce mester tanácsait megfontolásra méltónak találom ma,  mindennapjaink harcmezején is. 
Ne menj reá oly ellenségre, ki magas helyre bévevé magát!

Ne űzd az ellenséget, ki csak ámít tégedet az ő menekülésével!

Ne kapdossál az ellenség által elibéd rakott csalira!

Ne gáncsold az ellenséged, ki maga földjire vonulna már vissza!

Ha körbekerítenéd az ellenség hadát, engedj őnéki valami szabad utat!

Ne nyomorgasd a' reménség nélkül való ellenséged!

Az győze, ki esmeré, hogy mikor vagyon alkalmatos ideje az hadakozásnak.

Az győze, ki mind az apró, mind a' nagy seregeket egyiránt jól igazgatá.

 Az győze, kinek seregiben a feljülvalók és a közemberek egy szándékot vennének elméjükbe.

Az győze, ki maga óvatos 's megvárja az ellensége botlását.

Az hadnagy győze, ki talentommal bír, és a' fejedelme nem köté béklyóba őtet.

Ezért mondom, hogy ha esmered az ellenséged és esmered tenmagad, úgy vívjál bár százszor, veszedelem nem lesdel reád! Ha ellenséged nem esmered, csak tenmagad esmered, úgy mindenik győzelmed követvén egy vereség a' jussod! Ha penig sem nem az ellenséged, sem nem tenmagad nem esmered, úgy mindenik hadakozásban veszedelemben lészel!

Esmerjük meg az ellenség kémeit, kiket ő meneszte mihozzánk! A nyomukban menvén előnyökkel csalogassuk magunkhoz őket, merthogy imígy visszatérő kémeket szerezhetnénk és foghatnánk a szolgálatunkra!  :)

A harag fordulhat még örömre, a' düh penig fordulhat még boldogra, de elrontott országot meg nem oltalmazhatnál, halottid fel nem támaszthatnád!(Forrás: http://www.chen-taichi.hu/pecs/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=35)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése